I Bellagroup arbejder vi ud fra begrebet Responsible Hospitality. Det betyder, at vi - udover at levere den bedste service til vores gæster og kunder - også tager ansvar for forretningens påvirkning på miljø og samfund, og bestræber os på at have en postiv indvirkning på vores omgivelser. 

DRIVKRAFTEN I VORES FORRETNING

Vi bestræber os på at være den førende hospitality virksomhed i Danmark, det gør vi ved at fokusere på det der er vigtigst - hosting moments that matter. Dette er drivkraften i vores forretning og afspejles i alt hvad vi gør, herunder at udnytte vores potentiale til at påvirke vores omgivelser positivt.

Vi har derfor defineret bæredygtige fokusområder og iværksat konkrete initiativer indenfor hvert område.

NOGLE AF VORES INITIATIVER

MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

CENTRALE ELEMENTER AF BÆREDYGTIG UDVIKLING

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) omfatter de centrale elementer af 2030 agendaen for bæredygtig udvikling. Der er i alt 17 verdensmål og 169 delmål, der fungerer som guidelines, for hvordan vi mest effektivt kan gøre vores for at afhjælpe fattigdom, beskytte vores planet, sikre fred og fremgang for alle.

Hos Bellagroup har vi identificeret fire mål for organisationen, hvor vores indflydelse vil være mest signifikant. Disse er SDG 8 og 17, der vedrører mangfoldighed og lige mulighed for alle, samt jobskabelse og tværsektorielle partnerskaber. Vores største negative effekt vedrører SDG 12 og 13, der omhandler håndteringen af madspild og bæredygtigt indkøb samt energi og Co2. Selvom samtlige mål er forbundne, tror vi på, at man er nødsaget til at prioritere for at kunne maksimere den samlede indsats.

 

BELLAGROUP - CENTER BOULEVARD 5 - 2300 KØBENHAVN S - CVR: 37939838
NEWSLETTER - LINKEDIN - KONTAKT OS